Hello Dear Visitor   Sign in  | Sign up
Telegram : @myadnet
 
+1.6469482653
Forum -> -> ->

سلام

حتما برای برخی از شما هم جای سوال است

که برای  اینکه رتبه الکسای سایت تان در یک رنج بخصوصی  بماند 

چه تعداد بازدید بصورت روزانه نیاز است

  

ما تعداد بازدید  برای رنج های متفاوت رو در این پایین می نویسیم

 

 رتبه  یک میلیون دنیا      -      یک سایت تبلیغاتی با تایمر 60 یا 90 ثانیه ای

رتبه 750 هزار دنیا       -      دو سایت تبلیغاتی با تایمر  90 یا 120 ثانیه ای

رتبه 600 هزار دنیا        -    سه سایت تبلیغاتی با تایمر 90 ثانیه ای

رتبه 400 هزار دنیا        -    چهار سایت تبلیغاتی با تایمر 90 ثانیه ای

رتبه 300 هزار دنیا       -    چهار سایت  تبلیغاتی با تایمر 120 ثانیه ای

رتبه 200 هزار دنیا       -    پنج سایت  تبلیغاتی با تایمر 120 ثانیه ای

رتبه 150 هزار دنیا       -    شش  سایت  تبلیغاتی با تایمر 120 ثانیه ای

رتبه 100هزار دنیا       -    هشت سایت  تبلیغاتی با تایمر 120 ثانیه ای

تعداد بازدید روزانه هم حداقل بایستی بین 100 الی 200 بازدید  تنظیم شود

هر چه  نوع تایمر  بالاتر باشه  بانس ریت سایت نیز بهتر خواهد بود

توجه داشته باشید که  میزان بازدید های بالا بصورت تقریبی هست

موفق باشید