Hello Dear Visitor   Sign in  | Sign up
Telegram : @myadnet
 
+1.6469482653
Forum -> -> ->

با سلامدر صفحه برداشت عنوان کردید برای برداشت باید 20 درصد برداشت بازیافت شود 

"""بازیافت سرمایه  در سایت 20 درصد بوده و تنها از طریق درگاه های مورد پذیرش سایت امکان پذیر است"""

الان من به مبلغ 5 دلار رسیدم و این بازیافت غیر از اون 1 دلار افزایش موجودی هستش که برای برداشت باید واریز کنم؟؟؟


Reply#1

با سلام

 

در حالت کلی مجموعه افزایش موجودی تان حداقل  یک پنجم  مجموعه برداشت های قبلی تان باشد

مبلغ دقیق موقع برداشت از حساب نمایش داده می شود