دنیای بازی :

تعداد کاربران سرویس PlayStation Plus به ۳۶.۲ میلیون نفر رسید

بازگشت به صفحه اصلی