استیو جابز:
"راه خودت را دنبال کن، ما وقت نداریم که دائما زندگی کردن مثل این و آن را تمرین کنیم.
جرات این را داشته باشید که پیرو قلب و ادارک خودتان باشید."
گذاشتن نظر برای این نوشته
ارسال نظر
نام شما
پست الکترونیکی
شهر یا کشور
متن نظر
 sec
کد امنیتی