📌استخدام بسته بند خرما
🗓 #تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃
به تعدادی همکار خانم جهت بسته بندی خرما در کارخانه آذر نخل امیر  نیازمندیم.

🏬 آدرس : راه آهن - اول دیزل آباد - دسه راهی کبریت سازی - محل سابق کبریت سازی

🕰 ساعت تماس: ۸ الی  ۵ بعد ظهر
📱 تلفن: 09337283285 - 09928374021
⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃⁃
گذاشتن نظر برای این نوشته
ارسال نظر
نام شما
پست الکترونیکی
شهر یا کشور
متن نظر
 sec
کد امنیتی